De concurrentiepositie van Europese regio’s en structurele regionale economische groei

29-03-2016 | Publicatie

Regio- en sectorspecifiek beleid is van belang voor regionale economische groei, hoewel het grootste deel van deze groei door invloeden van buitenaf wordt bepaald. In dit artikel wordt geanalyseerd in welke mate de groei afhankelijk is van regiospecifieke factoren. Tevens wordt de bijdrage van regionaal beleid aan de regionaal sectorspecifieke economische groei bepaald waarbij rekening wordt gehouden met de inbedding van de regio in een netwerk van economische relaties.

Regionale economische groei in Europese regio’s kan worden toebedeeld aan 2 componenten: vraaggestuurde groei als gevolg van groeiende afzetmarkten en structurele groei als gevolg van een groeiend marktaandeel op deze afzetmarkten.Alleen structurele groei, die gemiddeld ongeveer 20% van de totale groei uitmaakt, is te beïnvloeden door specifieke regionale kenmerken en regionaal beleid. Het grootste deel van de regionale economische groei (80%) wordt bepaald door invloeden van buitenaf.

Regio- en sectorspecifiek economisch beleid

De mate van concurrentie tussen sectoren uit verschillende regio’s is een bepalende factor van de regionale economische structurele groei. Met behulp van een neoklassiek regionaal groeimodel kan de structurele groei beter worden verklaard als er rekening mee wordt gehouden dat bedrijven concurreren in regiospecifieke afzetmarkten. Eveneens kunnen dan regionale factoren worden geïdentificeerd die deze groei beïnvloeden. Dit benadrukt het belang van regio- en sectorspecifiek economisch beleid. Het Europese Smart Specialisation beleid is daarom weliswaar zinvol, maar moet worden aangevuld met een analyse van sectorspecifieke regionale concurrentienetwerken.