De Energieke Stad

Duurzaamheid, het veiligstellen van onze welvaart op de lange termijn, is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia. Om economische groei en een prettig leefmilieu te combineren, moet de maatschappij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bijbehorende belasting van het milieu met een factor vijf terugdringen. De uitdaging is om meer met minder te doen, iets waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan.

De stad is de plek waar deze verandering begint, niet door de overheid met allesomvattende plannen, maar vanuit de energieke samenleving. Burgers en bedrijven worden gemotiveerd door een verlangen naar een schone economie en een aangename leefomgeving. De opkomst van de informatiesamenleving heeft de mogelijkheden vergroot om kennis en ideeën uit te wisselen en innovatieve oplossingen te vinden. Als de stedelijke overheid gebruik wil maken van de kracht van de samenleving, dan moeten ze deze initiatieven omarmen en samen met burgers en bedrijven op zoek gaan naar duurzame oplossingen.

Het doel van een duurzame economie is binnen bereik, maar het vereist grootschalige fysieke en culturele verandering. Lokale initiatieven zullen de culturele verandering leiden in de richting van een sterke duurzame samenleving. Leefbare schone steden kunnen de kampioenen van de toekomst zijn, maar om goede initiatieven ‘op te schalen’ is er naast een stimulerende stedelijke overheid ook een richtinggevende rijksoverheid nodig.

Auteurs

Maarten Hajer, Hiddo Huitzing

Kenmerken

Publicatietitel
De Energieke Stad
Publicatiedatum
1 februari 2012
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Bestuurskunde, nummer 1, jaargang 21 lente 2012
Productnummer
903