De herbergzame ruimte van de stadswijk

01-08-2010 | Publicatie

De afgelopen jaren is er een trend tot herorganisatie van de openbare ruimte waarneembaar in - op het eerste gezicht - heel verschillende ontwikkelingen. Nieuwe 'afgeschermde woondomeinen' worden populair: wooncomplexen met een besloten karakter. Stedelijke groenvoorzieningen, ooit bedoeld als 'kijkgroen', worden in gebruik genomen door kleine collectieven van bewoners. Er verrijzen nieuwe complexen waar mensen ervoor kiezen om met 'gelijkgestemden' te wonen, bijvoorbeeld mensen van dezelfde senioriteit of etniciteit. Deze ontwikkelingen hebben - op verschillende plekken en op verschillende manieren - een opmerkelijke gemene deler: ze zijn gericht op het toevoegen van gradaties van openbaarheid in de openbare ruimte. Ze werken toe naar een verdergaande differentiëring van de grens tussen binnen (de woning, private ruimte) en buiten (de straat, publieke ruimte).