De internationale concurrentiepositie in regionaal economisch beleid

16-07-2019 | Publicatie

Beleid ter versterking van de internationale concurrentiepositie richt zich op het verhogen van de productiviteit van internationaal opererende bedrijven met als doel de economische groei te versterken. Omgevingsfactoren zijn vaak van belang voor deze concurrentiepositie. Deze studie richt zich op het regionale beleid dat deze factoren beïnvloedt. De centrale vraag is hoe groot het belang van de internationale concurrentiepositie is voor de welvaart in Nederlandse regio’s, en of beleid daar iets aan moet of kan doen.

Handvat voor operationalisering in MKBA’s

Dit rapport presenteert een nieuwe methode om de internationale concurrentiepositie te operationaliseren in een MKBA. Met behulp van een systematische kwantitatieve analyse wordt in kaart gebracht hoe groot het belang van de internationale concurrentiepositie voor de welvaart van Nederlandse regio’s zou kunnen zijn. Op basis van wetenschappelijke literatuur en bestaand empirisch onderzoek geven we handvatten voor het bepalen van welvaartseffecten van beleid ter versterking van de internationale concurrentiepositie in een MKBA.

Maatwerk voor regio, sector en bedrijven

De hier gepresenteerde analyse leert dat het versterken van de internationale concurrentiepositie neerkomt op maatwerk. Het gevolg is dat grote additionele baten van regionaal-economisch beleid dat niet specifiek op het versterken van de internationale concurrentiepositie is gericht toevalstreffers zouden zijn. Meestal zullen de additionele baten bescheiden zijn.