De internationale concurrentiepositie van de topsectoren

Een excellent vestigingsklimaat creëren voor de topsectoren. Dat is de strategie van het kabinet-Rutte om de economische concurrentiekracht van Nederland te verbeteren. Het kabinet laat zich daarbij adviseren door tien topteams. Met deze studie wil het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een aanvulling bieden op de actieagenda’s van de topteams, die vooral generieke en sectorspecifieke maatregelen betreffen.

Op basis van empirische kennis en kwantitatieve analyses van de concurrentiepositie van de topsectoren binnen Europa laat het PBL zien dat juist ook kenmerken van het regionale vestigingsklimaat belangrijk zijn voor de internationale concurrentiekracht van de topsectoren.

Benchmark

Uit een benchmark van 250 Europese regio’s blijkt hoe de Nederlandse regio’s scoren ten opzichte van hun belangrijkste concurrenten in Europa. Deze benchmark laat zien dat het opstellen van de investeringsagenda voor de Nederlandse topsectoren maatwerk is. Zo is het voor de topsector energie in Zuid-Holland van belang te investeren in een sterke private kennisbasis (onderzoek en ontwikkeling door bedrijven). Voor de topsector logistiek in Noord-Holland is juist een betere connectiviteit over de weg belangrijk. En voor de hightechbedrijven in Noord-Brabant is het gunstig het higtechcluster in die regio te versterken.

Ruimtelijk-economische visie

Het PBL beveelt daarom een ruimtelijk-economische visie aan op de concurrentiekracht van de topsectoren. Een visie waarin het accent ligt op prioritaire gebieden – Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant – en cruciale verbindingen – zoals Schiphol en de snelwegen ‘Triple A’.

Auteurs

Otto Raspe, Anet Weterings en Mark Thissen

Kenmerken

Publicatietitel
De internationale concurrentiepositie van de topsectoren
Publicatiedatum
8 maart 2012
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
537