De toekomstige verstedelijkingspatronen in de stadsrandzone in Nederland in kaart gebracht

01-03-2012 | Publicatie

Dit artikel brengt de mogelijke verstedelijkingspatronen op de lange termijn in Nederland in kaart. Centraal staan zowel deze patronen zelf als de methode waarmee ze in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast gaat het artikel in op de aanknopingspunten voor het ruimtelijk beleid. Dit artikel is gebaseerd op onderdelen uit de PBL-studie Verstedelijking in de stadsrandzone: een verkenning van de ruimtelijke opgave (Hamers et al, 2009).