De vaart der volkeren

27-01-2015 | Publicatie

Welke betekenis heeft buitenlandse bedrijvigheid voor de regionale economie? Deze vraag staat centraal in de studie ‘De vaart der volkeren’. Uit de analyses blijkt dat buitenlandse bedrijvigheid in Nederland sterk geconcentreerd is in de regio Amsterdam.

De productiviteit van buitenlandse bedrijven is zo’n 30 procent hoger dan die van vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Ook betalen buitenlandse bedrijven substantieel hogere lonen dan vergelijkbare Nederlandse bedrijven. Er zijn geen aanwijzingen dat de nabijheid van buitenlandse bedrijven een extra positieve spin-off genereert naar andere bedrijven in de regio. De studie 'De vaart der volkeren' is geschreven door Otto Raspe (PBL) en Martijn Smit, Jan Mohlmann en Henri de Groot (Vrije Universiteit Amsterdam) in opdracht van de gemeente Amsterdam.