De vallei des doods voor eco-innovatie in Nederland

10-03-2015 | Publicatie

Startende innovatieve bedrijven zijn belangrijk voor vernieuwing en groei, maar belanden in Nederland vaak in de zogeheten ‘vallei des doods’. Dit betreft de fase nadat kennis is ontwikkeld, maar voordat een bedrijf met een product de markt verovert. In deze fase zijn de financieringsproblemen van nieuwe ondernemingen het grootst. Mede hierdoor profiteert de Nederlandse economie minder dan zou kunnen van de kansen. Eco-innovaties hebben hier meer dan gemiddeld last van.

Er is te weinig durfkapitaal in Nederland

De financieringsproblemen van nieuwe innovatieve bedrijven zijn in de opstartfase het grootst (zie figuur). In deze fase loopt publieke financiering doorgaans af, maar zijn bankkredieten nog niet te verkrijgen gezien de grote risico’s. Voor de opstartfase is daarom durfkapitaal nodig, maar daarvan is in Nederland onvoldoende beschikbaar. Met name het zetje van late-fase durfkapitaal richting uitrolfase is problematisch. De financieringsketen werkt dus niet goed in Nederland; er vallen gaten.

In de opstartfase is de kapitaalbeschikbaarheid voor startende innovatieve bedrijven gering ten opzichte van de kapitaalbehoefte.
In de opstartfase is de kapitaalbeschikbaarheid voor startende innovatieve bedrijven gering ten opzichte van de kapitaalbehoefte.

Opties om de vallei des doods voor eco-innovatie te verkleinen

Eco-innovatie is in het nadeel ten opzichte van generieke innovatie, zeker zolang milieubelastende effecten niet in rekening worden gebracht en schone technologie vanwege de geringere milieubelasting niet wordt beloond. Het helpt als de overheid een duidelijke langetermijnambitie voor vergroening formuleert, deze ondersteunt met voorspelbaar beleid en zorgt voor meer durfkapitaal gericht op eco-innovatie. Dit kan door zelf meer te investeren in (groene) revolverende durfkapitaalfondsen - waarbij de overheid tijdelijk middelen ter beschikking stelt die weer terugbetaald moeten worden - maar bijvoorbeeld ook door het zoeken naar mogelijkheden om weer durfkapitaal op te halen bij institutionele beleggers