De veerkracht van regionale arbeidsmarkten

De veerkracht van regionale arbeidsmarkten in Nederland vertoont sterke onderlinge verschillen. In de stedelijke gebieden in de Randstad en Noord-Brabant is het herstelvermogen van de regionale arbeidsmarkt het grootst bij een economische schok, zoals een groot bedrijf dat de deuren moet sluiten of fors moet inkrimpen, of een hele sector die in zwaar weer verkeert. Deze arbeidsmarkten bieden meer mogelijkheden voor het opvangen van ontslagen werknemers dan sommige andere. Inzicht in verschillen in regionale veerkracht is dan ook cruciaal voor het vormgeven van beleid hiervoor.

Niet elke regionale arbeidsmarkt biedt evenveel mogelijkheden

Uit deze studie blijkt dat werknemers na ontslag nauwelijks naar een andere regio verhuizen voor een nieuwe baan. Werknemers die hun baan verliezen hebben echter niet overal in Nederland dezelfde mogelijkheden voor het vinden van een nieuwe baan. De samenhang tussen sectoren in de regio speelt daarbij een belangrijke rol: als sectoren in de regio vergelijkbare kennis en vaardigheden vragen zijn de mogelijkheden voor intersectorale arbeidsmobiliteit groter. De ontslagen werknemers uit de getroffen sector kunnen dan worden opgevangen in de andere sectoren. De regionale arbeidsmarkt is dan veerkrachtiger.

Afstemming beleid vereist

Het schaalniveau waarop arbeidsmarkten functioneren, valt niet samen met een bestaand bestuurlijk schaalniveau: het zit tussen het gemeentelijk en provinciaal schaalniveau in. Het is daarom cruciaal dat het regionale veerkrachtbeleid plaatsvindt op én tussen alle bestuurlijke schaalniveaus. Daarnaast is het van belang een brug te slaan tussen het arbeidsmarktbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het onderwijs.

Samenhang tussen sectoren

De samenhangen tussen de verschillende sectoren hebben we op 3 verschillende manieren gevisualiseerd:

De samenhang tussen sectoren gevisualiseerd met bollen en lijnen

Auteurs

Anet Weterings, Dario Diodato en Martijn van den Berge

Kenmerken

Publicatietitel
De veerkracht van regionale arbeidsmarkten
Publicatiedatum
16 december 2013
Publicatie type
Publicatie