De verdeelde triomf, economische ongelijkheid en banengroei in de 22 stadsgewesten

De website De verdeelde triomf zoomt in op banengroei en economische ongelijkheid in de 22 stadsgewesten. Deze themawebsite is een aanvulling op de studie De verdeelde triomf (maart 2016). De cijfers zijn geactualiseerd tot en met 2014.

4 onderwerpen staan centraal:

  1. De verschillen in banengroei. Hoeveel en wat voor type banen zijn er in de verschillende stadsgewesten bijgekomen?
  2. De sociaal-economische ontwikkeling van de inwoners van de stadsgewesten. Hebben zij geprofiteerd van de banengroei?
  3. De betekenis van de sociaal-economische ontwikkeling voor de economische (on)gelijkheid onder de inwoners. Neemt het verschil tussen arm en rijk toe?
  4. De vraag waarom en wanneer toenemende economische ongelijkheid en segregatie een probleem zijn.

Met deze website wil het PBL stedelijke beleidsmakers informatie geven informatie geven over groei en ongelijkheid in hun stad en in vergelijking met die in andere stadsgewesten.

Auteurs

Anet Weterings, Otto Raspe

Kenmerken

Publicatiedatum
6 april 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2570