De vervuiler betaalt te weinig, Een onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval

25-06-2018 | Publicatie

Het beter beprijzen van milieuschade staat in Nederland al langer  op de politieke agenda. Het doel van deze studie is om de nog onbeprijsde milieuschade van het gebruik van grondstoffen en materialen in kaart te brengen.

Het PBL verkent in deze studie waar in de productie- en consumptieketen de meeste milieuschade wordt veroorzaakt, welke grondstoffen en materialen daarbij een belangrijke rol spelen, en waar het beste belasting geheven kan worden.

Het PBL deed meer onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval. Vanwege de relevantie maakten we deze korte versie van het rapport in de vorm van een webpublicatie.

Voor de wetenschappelijke verantwoording van deze publicatie, zie Fiscale vergroening: belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen, materialen en afval.