Discontovoet en scenario’s in MKBA’s: naar een werkbare oplossing

In de Nederlandse MKBA-praktijk worden effecten van onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen hanteerbaar gemaakt door deze ontwikkelingen vast te leggen in verschillende scenario’s. Hierbij speelt de gehanteerde discontovoet een belangrijke rol. Deze notitie gaat in op het vraagstuk hoe om te gaan met de implicatie dat dan ook een discontovoet zou moeten worden gehanteerd die bij elk scenario hoort.

Op basis van theoretische en praktische overwegingen luidt het advies om een over scenario’s ongedifferentieerde discontovoet te hanteren en tegelijkertijd met gevoeligheidsanalyses de onzekerheid over de discontovoet in beeld te brengen.

Deze notitie is opgesteld door CPB en PBL en tevens gepubliceerd als onderdeel van het Rapport Werkgroep discontovoet 2020 .

Auteurs

PBL Auteurs
Bert Hof Gusta Renes
Overige auteurs
Gerbert Romijn (CPB)

Kenmerken

Publicatietitel
Discontovoet en scenario’s in MKBA’s: naar een werkbare oplossing
Publicatiedatum
10 november 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
16
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3864