Een geïntegreerd Europa: Europese Regionale handelsstromen in 2000

20-06-2013 | Publicatie

Het regionale beleid in Europa is locatie specifiek. Dat wil zeggen: iedere regio volgt een strategie die is toegespitst op de positie en kracht van de regio. Deze zogeheten ‘slimme specialisatiestrategieën’ zijn na 2014 een voorwaarde voor het verkrijgen van Europese subsidies (structuurfondsen). Ze zijn gebaseerd op innovatie en groei binnen een handelsnetwerk van (interregionale) relaties. De voor deze strategieën cruciale gegevens over regionale handelsnetwerken waren echter niet beschikbaar.

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft deze internationale regionale handelsstromen daarom met een geheel nieuw ontwikkelde methodologie in beeld gebracht. In deze achtergrondpublicatie worden unieke gegevens over handel tussen 256 Europese NUTS2 regio’s het jaar 2000 gepresenteerd (NUTS2 is een regionale indeling van het Europese statistiekbureau Eurostat; voor Nederland komt dit overeen met de indeling provinciaal niveau). Hieruit blijkt dat de meeste handel binnen de eigen regio plaatsvindt. De gegevens laten zien dat de globalisering beperkt was in het jaar 2000: slechts een klein percentage van de geproduceerde goederen en diensten worden verhandeld met landen buiten Europa. De Europese regionale economieën zijn daarom onderling sterk met elkaar verbonden. Deze verbondenheid geeft een gedeeltelijke verklaring voor de uitbreiding van de huidige economische crisis over alle regio’s in Europa.