Een regionale verkenning: Woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad

01-03-2017 | Publicatie

Het debat over woningbouw in de bestaande stad versus ‘de weilanden’ is terug. Nuttig, vooral als het gaat om de belangen die hierbij in het geding zijn. Want hoewel leefomgeving en economie gebaat zijn bij stedelijke concentratie, kan deze op korte termijn ten koste gaan van de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte.

De discussie spitst zich vooral toe op de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen. Opmerkelijk, omdat die zich prima laten objectiveren en - letterlijk - in kaart brengen.

In dit artikel doen we hiertoe een eerste aanzet en becijferen dat, opgeteld voor heel Nederland, 35% (hoog groeiscenario) tot 75% (laag groeiscenario) van de woningbouwopgave in de bestaande stad kan worden gerealiseerd. De verschillen tussen regio’s blijken echter groot. Veel hangt bovendien af van de dichtheden waarin de woningen worden gerealiseerd.