Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

Nederland telt op dit moment ongeveer 110 energiecoöperaties. Ze willen lokaal energie opwekken en besparen en de lokale economie en gemeenschap versterken. Energiebaten moeten ten goede komen aan de gemeenschap, vinden zij. Het handelingsperspectief van deze nieuwe energiecoöperaties is nog relatief beperkt, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Asisearch. Coöperaties organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, kleinschalige energiebesparingsacties voor particuliere woningeigenaren, het beheer van een informatie- en adviesloket en het doorleveren van ingekochte energie.

Rijksoverheid en gemeenten kunnen handelingsperspectief van energiecoöperaties versterken

Grotere projecten komen echter lastiger van de grond. Een belangrijke bottleneck is de onzekerheid over de rentabiliteit van de fiscale stimuleringsregelingen die voor grotere zonne-energieprojecten gelden. Daarnaast kent vrijwillige inzet z’n grenzen. Tegenover geleverde diensten met ‘maatschappelijke waarde’ zou een reële vergoeding mogen staan, zeker daar waar gemeenten en coöperaties belangen delen. De Rijksoverheid en gemeenten kunnen het handelingsperspectief van energiecoöperaties vergroten: de Rijksoverheid door meer zekerheid te bieden over de fiscale stimulering van zonnecentrales en deze zo nodig te verruimen, de gemeenten door in het aanbestedingsbeleid meer ruimte te creëren voor dit soort maatschappelijke ondernemingen.

Auteurs

Hans Elzenga en Anne Marieke Schwencke

Kenmerken

Publicatietitel
Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten
Publicatiedatum
20 maart 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1371