Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen

Het Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen is een website voor het analyseren van de concurrentiepositie van Nederlandse en Europese regio’s. Voor 256 Europese regio’s is in kaart gebracht wat hun belangrijkste concurrenten zijn, hoe ze scoren ten opzichte van deze concurrenten, wat de sterke en zwakke punten van de regio zijn, wat hun positie is in internationale handelsnetwerken en wat hun belangrijkste afzetmarkten zijn. De site is niet de zoveelste benchmark waarin regio’s met alle andere regio’s worden vergeleken op onduidelijke criteria. Voor deze website is een speciale methodiek gebruikt waardoor alleen die regio’s met elkaar worden vergeleken die daadwerkelijk ook economisch iets met elkaar te maken hebben.

Visualisaties van het interregionaal concurrentievermogen

De website maakt het mogelijk voor (regionale) beleidsmakers om een ‘evidence-based’ regionale slimme specialisatiestrategie te ontwikkelen. De Europese Commissie stelt deze ‘smart specialisation’ strategie verplicht voor het verkrijgen van regionale subsidies. De website maakt gebruik van de nieuwste technologieën voor datavisualisatie om alle verschillende aspecten van het interregionale concurrentievermogen te presenteren. De navigatie van de site wijst de gebruiker vanzelf op weg. Daarnaast is er een  Nederlandse en een Engelstalige handleiding over het Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen beschikbaar met voorbeelden van het gebruik van deze tool.

De website is ontwikkeld door het PBL in samenwerking met het Institute of Prospective Technology Studies, Joint Research Centre (IPTS-JRC) van de Europese Commissie. De website is beschikbaar op de PBL-website en de S3 Platform website (S3 Tools, vanaf eind november).

Auteurs

Mark Thissen

Kenmerken

Publicatietitel
Europese scorebord van het regionale concurrentievermogen
Publicatiedatum
5 november 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1449