Fiscale vergroening en de auto van de zaak

Auto’s van de zaak zijn een factor van betekenis als het gaat om vergroening van de Nederlandse personenautomobiliteit. In deze studie is de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling geëvalueerd en zijn ontwikkelingen in de zakenautomarkt verkend, mede op basis van enkele interviews. Deze inzichten leiden tot aanknopingspunten voor toekomstige beleidsvorming.

Auto’s van de zaak en particuliere auto’s die oorspronkelijk als auto van de zaak zijn gekocht, genereren in totaal bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2-uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer.

Sturing via de bijtelling

Om de CO2-uitstoot van het Nederlandse personenautopark te verminderen heeft de overheid het afgelopen decennium de keuze van zakelijke autorijders proberen te beïnvloeden via een naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling op de auto van de zaak. Door de vergroening van de bijtelling werden steeds meer zuinige auto’s verkocht, terwijl de grote en minder zuinige modellen steeds minder populair werden.

Het vergroeningsbeleid heeft ook z’n keerzijde gehad. Ook zijn er factoren die de effectiviteit van het beleid nadelig hebben beïnvloed.

Mobiliteitsbudget

Ander aanknopingspunt voor toekomstig beleid is dat blijkt dat werkgevers in toenemende mate aansturen op een andere invulling van hun mobiliteitsbeleid. Zo wordt een mobiliteitsbudget steeds vaker aangeboden. Zakelijke rijders (werknemers) zijn echter over het algemeen tevreden over het huidige mobiliteitsbeleid.

Een mobiliteitsbudget geeft een financiële prikkel om bewuster om te gaan met reiskosten. Wanneer dit leidt tot meer gebruik van OV en fiets of een efficiënter gebruik van de auto, leidt dit tot een vergroening van de zakelijke mobiliteit.

Auteurs

Jordy van Meerkerk, Hendrik Vrijburg, Justin Dijk, Gabrielle Uitbeijerse

Kenmerken

Publicatietitel
Fiscale vergroening en de auto van de zaak
Publicatiesubtitel
Ex-postanalyse van een vergroening van de fiscale bijtelling en een verkenning van ontwikkelingen binnen de zakelijke mobiliteit
Publicatiedatum
25 september 2018
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
58
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2733