Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland

Rapportage 2020

Het rapport Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland geeft jaarlijks de concentraties in de buitenlucht van onder andere stikstofdioxide en fijnstof in Nederland op kaarten weer. Ook wordt op kaarten aangegeven in welke mate stikstof op de bodem neerslaat. Dit rapport schetst de situatie in 2019. Daarnaast bevat het ramingen voor de concentraties en deposities van deze stoffen in 2020, 2025 en 2030.

Toepassing kaarten

Het RIVM maakt jaarlijks grootschalige kaarten van de luchtverontreiniging en de stikstofdepositie in Nederland. PBL levert hiervoor de ramingen van de toekomstige emissies van deze stoffen. Deze ramingen komen uit de Klimaat- en Energieverkenning. De huidige kaarten zijn gebaseerd op de ramingen uit de KEV 2019. De kaarten worden gebruikt voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) - een programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De depositiekaarten worden gebruikt voor de monitoring van het stikstofbeleid.

Ontwikkeling concentraties

De gemeten concentraties stikstofdioxide (NO₂) in de lucht waren in 2019 gemiddeld zo’n 5 procent lager dan in 2018. De concentraties van fijn stof (PM2,5) lager in 2019 circa 13 procent lager dan in 2018. De verwachting is dat de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht tot 2030 blijven dalen. De concentraties van stikstofdioxide liggen in 2030 ongeveer 30 procent lager dan in 2019. De concentraties van fijn stof (PM2,5) liggen naar verwachting zo’n 15 tot 20 procent lager.

Stikstofdepositie daalt

De gemiddelde stikstofdepositie in Nederland was in 2019 circa 7 procent lager dan in 2018. Ook deze daling is sterk weersafhankelijk. In 2030 ligt de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland en in Natura-2000 gebieden naar verwachting circa 15 procent lager dan in 2019. Deze daling is vooral het gevolg van de verwachte daling van de emissies van stikstofoxiden. Het nieuwe stikstofbeleid dat het kabinet dit jaar heeft aangekondigd is hierin nog niet verwerkt.

Auteurs

PBL Auteurs
Gerben Geilenkirchen
Overige auteurs
R. Hoogerbrugge
H.A. den Hollander
W. Schuch
E. van der Swaluw
W.J. de Vries
R.J. Wichink Kruit

Kenmerken

Publicatietitel
Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland
Publicatiesubtitel
Rapportage 2020
Publicatiedatum
19 oktober 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
84
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4234