Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?

Het blijft een fascinerende ervaring: als je de grens oversteekt, valt het meteen op aan de bebouwing dat je in België of Duitsland bent. Hoewel landschappelijke en sociaal-economische condities sterk lijken op die in Nederland, ziet niet alleen de bouwstijl, maar ook de opzet van de woonwijken er heel anders uit. De verschillen zijn een uitdrukking van de manier waarop het woningbouwproces is georganiseerd. In elk land zijn in de loop van de tijd binnen specifieke institutionele randvoorwaarden eigen routines in de ontwikkeling van woonwijken ontstaan.

Wat zijn deze landenspecifieke institutionele randvoorwaarden en hoe beïnvloeden zij de morfologie van woonwijken? In onze studie vergeleken we de totstandkoming van nieuwbouwwijken op uitleglocaties in Nederland met die in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen om te weten te komen op welke manier instituties de morfologie van nieuwbouwwijken beïnvloeden.

Juist in deze tijd is deze vraag relevant. Flexibel, kleinschalig ontwikkelen is het nieuwe adagium. In het beleid, maar ook in de praktijk op ontwikkelingslocaties, is men reeds op zoek naar manieren waarmee je flexibel kunt inspringen op veranderende investeringscondities. Dit vraagt een andere rol van de overheid in het ontwikkelingsproces. Daar horen andere instituties bij. Niet omdat kleinschalige ontwikkeling niet mogelijk is binnen de huidige regelgeving. Maar omdat het systeem als geheel, de optelsom van tradities, routines en regels, daarop niet is ingesteld.

Door te vergelijken met systemen in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen wordt ons een spiegel voorgehouden. Het laat zien op welke manier historisch gegroeide instituties het proces van woonwijkontwikkeling in Nederland bepalen, en daarmee het resultaat, de grootschalige woonwijk, mede vormgeven.

Auteurs

Joost Tennekes, Arjan Harbers

Kenmerken

Publicatietitel
Grootschalige of kleinschalige verstedelijking? Een institutionele analyse van de totstandkoming van woonwijken in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen
Publicatiedatum
7 juni 2012
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
621