Herkenbaar, overzichtelijk en geborgen

12-03-2012 | Publicatie

In het debat over afgeschermde woondomeinen in Nederland wordt vaak verwezen naar de zogeheten 'gated communities' in het buitenland. In tegenstelling tot deze hekwerkwijken zijn afgesloten poorten in Nederlandse woondomeinen echter veelal afwezig. Dat neemt niet weg dat afgeschermde woondomeinen in Nederland voorkomen en dat hun aantal groeit.

Dit artikel analyseert de belangrijkste maatschappelijke achtergronden van deze ontwikkeling. Een van de conclusies is dat in Nederland de behoefte aan een zekere geborgenheid in een overzichtelijk en herkenbaar domein een belangrijkere verklaring is van afscherming dan (een gevoel van) onveiligheid.