Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties

Nederlandse bedrijven brengen oplossingen op de markt voor ecologisch relevante thema’s, zoals een meer duurzame voedselproductie, waterzuivering, de opwerking van afval naar grondstoffen en zonne- en windenergie. Zijn we echter ook in staat om die eco-innovaties te exporteren en er zo als klein land aan te verdienen? Uit een studie naar het belang van de thuismarkt voor de export van eco-innovaties in 5 groene technologische domeinen (zoals windenergie en waterzuivering) concludeert het PBL dat een betere afstemming tussen het aanbodgedreven Nederlandse innovatiebeleid en het vraaggedreven milieubeleid een belangrijke impuls kan geven aan de exportkansen van groene technologische innovaties.

Kwaliteit van de vraag op de thuismarkt is belangrijk

Veeleisende gebruikers en klanten op de thuismarkt helpen bij de articulatie van nieuwe behoeften voor producten die ook elders gewild zijn of worden. Bovendien is deze thuismarkt van belang vanwege de interactie tussen vragers en aanbieders, die cruciaal is voor het leerproces waar innovaties doorheen moeten voordat ze de wereldmarkt kunnen veroveren. Zolang er een omvangrijke markt elders is, is een omvangrijke thuismarkt niet altijd een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle export. Het belang van een thuismarkt is kleiner als de overige onderdelen van het innovatiesysteem, zoals kennisontwikkeling, netwerkvorming en financiering, sterker ontwikkeld zijn.

Overheid kan vraag naar groene innovaties creëren

De vraag naar innovatie is in de groene technologische domeinen (zoals windenergie en waterzuivering) sterk afhankelijk van overheidsbeleid. Dit komt doordat de kosten en baten voor het milieu niet automatisch zijn geïnternaliseerd in de prijs van producten en er anders helemaal geen of onvoldoende vraag naar groene producten zou bestaan. Een veeleisende vraag op de thuismarkt kan met name gecreëerd worden met milieubeleid. Hierbij is het wel van belang dat de door beleid gecreëerde thuismarkt niet te specifiek wordt voor Nederland. waardoor er elders maar beperkt vraag is naar de innovaties die hier worden ontwikkeld, zoals het geval is in de afvalsector.

Auteurs

Alexander van Vooren, Bart Wesselink

Kenmerken

Publicatietitel
Het belang van een thuismarkt voor de export van eco-innovaties
Publicatiedatum
30 augustus 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2253