Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief

Deze rapportage beschrijft de aanpak en de uitkomsten van de kwalitatieve verdieping over hoe bedrijven uit enkele industriële sectoren beslissingen nemen die invloed hebben op de energie-efficiëntie van hun bedrijfsprocessen. De afgenomen interviews hadden als doel inzicht te krijgen in het huidige gedrag van bedrijven ten aanzien van energiebesparing en in de keuzeprocessen, motieven en fysieke en sociale context die dit gedrag kunnen bevorderen of belemmeren.

Hoewel aan een onderzoek bestaande uit 7 interviews met beperkte representativiteit geen sterke conclusies mogen worden verbonden, komt uit de gesprekken wel een redelijk eenstemmig beeld naar boven over energiebesparingsgedrag bij de ondervraagde bedrijven.

  • Een direct (financieel) belang is de belangrijkste drijfveer voor energiebesparing.
  • Externe prikkels (beleid, klantwensen) zijn zwak en raken niet direct het bedrijfsbelang.
  • Energiemanagement is een vereiste om potentiële besparingen goed in beeld te krijgen.
  • De uitvoering van maatregelen is in belangrijke mate afhankelijk van de expertise en het enthousiasme van 'koplopers' binnen een bedrijf en ondersteuning daarbij vanuit management en directie.

De resultaten zijn samengevat in sectie 5.4 van de NEV 2015 om de daarin besproken ontwikkelingen meer duiding te geven.

Auteurs

Brunsting, S, Straver, K, Vringer, K

Kenmerken

Publicatietitel
Industriële energiebesparing vanuit bedrijfsperspectief
Publicatiedatum
9 oktober 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1965