Integratie en convergentie in een regionaal Europa

20-06-2013 | Publicatie

Europees regionaal beleid is gebaseerd op zogeheten ‘slimme specialisatiestrategieën’. Daarbij wordt uitgegaan van de positie en de kracht van de regio. Deze strategieën zijn dan ook een voorwaarde voor Nederlandse en andere Europese regio’s om na 2014 nog in aanmerking te komen voor Europese subsidies (structuurfondsen). Interregionale netwerken en relaties staan centraal in het slimme specialisatiebeleid. Het ontbreken van cruciale interregionale gegevens maakt het opstellen van een goede slimme specialisatiestrategie echter moeilijk. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) introduceert daarom een dataset die de meest waarschijnlijke interregionale handelsstromen tussen Europese regio’s weergeeft voor de periode 2000 tot 2010. Deze gegevens zijn consistent met de nationale rekeningen van de verschillende Europese landen.

Europese Regionale handelsstromen van 2000 tot 2010

Het blijkt dat Europese regio’s in toenemende mate internationaal handelen en geïntegreerd worden in de wereldmarkt. De groei in handel en productie van alle Oost-Europese regio’s is groter dan in de rest van Europa. Uit eerder onderzoek bleek dat alleen de grote Oost-Europese regio’s harder groeiden. De bankencrisis in 2008 heeft geresulteerd in een sterke daling van de handel van Europese regio’s met elkaar en met de rest van de wereld. Alhoewel wij zien dat de handel zich na 2008 herstelt blijft deze op een lager niveau dan voor de crisis. Dit illustreert het voortduren van de crisis.