Kennis over eco-technologie

In ‘Kennis over eco-technologie’ onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de specialisaties van Nederlandse regio’s op het gebied van eco-technologie en in hoeverre dit soort regionale sterktes van invloed zijn op de mogelijkheden voor verdere eco-technologische kennisontwikkeling. Deze studie verkent dit via een empirisch onderzoek naar patentaanvragen op het gebied van eco-technologieën in Europese regio’s tussen 1977 en 2010.

Regionale verschillen in eco-technologische kennis

De omvang en specialisatie van eco-technologische kennisontwikkeling verschilt per land en tussen regio’s binnen landen. Binnen Nederland worden bijvoorbeeld vanuit Noord-Brabant vooral eco-patenten in energiebesparing aangevraagd, uit Noord-Holland in opslag en afvang van broeikasgassen en uit Zuid-Holland in alternatieve brandstoffen en eco-design voor transport.

Nederland niet gespecialiseerd in eco-technologische kennisontwikkeling

Eco-technologische kennisontwikkeling heeft vanaf 2005 een hoge vlucht genomen in Europa. Nederland behoort echter niet tot de koplopers: hoewel vanuit Nederland veel patenten worden aangevraagd, is het aandeel eco-patenten lager dan het Europees gemiddelde.

Als de Nederlandse overheid kiest voor het stimuleren van eco-technologische kennisontwikkeling dan is een goed beeld van de bestaande technologische kennisbasis van regio’s belangrijk. Uit deze studie blijkt namelijk dat (eco-)technologische kennisontwikkeling een pad- én plaatsafhankelijk proces is.

Cross-overs als basis voor eco-technologische kennisontwikkeling

Net als voor technologieën in het algemeen geldt, is de meeste eco-technologische kennis niet compleet nieuw maar ontstaat deze door het combineren van bestaande kennis uit verschillende technologievelden (‘cross-overs’). Bij eco-technologische kennisontwikkeling zijn dit relatief vaak cross-overs tussen technologievelden waartussen voorheen zelden kennis werd uitgewisseld. Dat is vooral het geval binnen groene energie en duurzaam transport.

Regionale kennisbasis relevant

De kans dat een nieuwe eco-technologie in een Europese regio wordt ontwikkeld, is groter als daar al veel kennis aanwezig is van de technologievelden die de basis van de nieuwe technologie vormen. Hoewel technologische kennis steeds makkelijker over grote afstand kan worden uitgewisseld, is de in de regio aanwezige kennis dus nog altijd relevant voor technologieontwikkeling. Daardoor kennen regio’s verschillende technologische profielen.

Auteurs

Martijn van den Berge, Anet Weterings, Otto Raspe

Kenmerken

Publicatietitel
Kennis over eco-technologie
Publicatiedatum
26 april 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2423