Koers houden in de Delta

De Staf Deltacommissaris heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd een kader te ontwikkelen voor het monitorings- en evaluatiesysteem  van het Deltaprogramma. Om de vinger aan de pols te houden bij de voortgang van het Deltaprogramma stelt het PBL voor om concrete en meetbare doelen vast te stellen voor de thema’s waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke inrichting.

Volgens het PBL-onderzoek ‘Koers houden in de Delta’ is het belangrijk dat samenwerkende partijen doelen concreter maken en de huidige situatie goed vastleggen. Daardoor weet iedereen waaraan gewerkt moet worden en is het gemakkelijker om de voortgang van het Deltaprogramma in de gaten te houden.

Hiernaast is het nodig om het monitorings- en evaluatiesysteem zo in te richten dat tijdig kan worden ingespeeld  op onverwachte ontwikkelingen binnen of buiten het Deltaprogramma.

Het voorgestelde monitorings- en evaluatiesysteem combineert 3 invalshoeken:

  • het lerend samenwerken in een participatieve omgeving;
  • het adaptief werken om tijdig te kunnen reageren op veranderende omstandigheden; en
  • het gezamenlijk verantwoorden om zicht te houden op de uitvoering van het Deltaprogramma en om te toetsen of daarmee ook de doelen worden bereikt.

Het PBL heeft deze studie uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Technische Universiteit Delft.

Auteurs

Willem Ligtvoet, Eva Kunseler en Ron Franken

Kenmerken

Publicatietitel
Koers houden in de Delta
Publicatiedatum
31 oktober 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2338