Korte termijn gevolgen van de Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal grote verschillen in effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse provincies en bedrijfstakken. Deze notitie onderzoekt de verdelingseffecten voor Nederland. Is de kostenverhoging voor Nederlandse bedrijven in verschillende provincies groter of kleiner in vergelijking met die van hun nationale en internationale concurrenten? Zo wordt duidelijk waar (per regio en bedrijfstak) de initiële gevolgen van de Brexit op de Nederlandse concurrentiepositie het grootst zijn.

Tot nu toe was er weinig bekend over de verdelingseffecten: welke bedrijven en welke regio’s verzwakken of versterken hun positie? Bij deze initiële gevolgen moet men denken aan de gevolgen voordat bedrijven andere toeleveranciers hebben gevonden of voordat overheden specifiek beleid naar aanleiding van de Brexit hebben ingevoerd.

Verandering in concurrentiepositie

Het PBL heeft het effect van de Brexit gemeten aan de hand van veranderingen in de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dit concurrentie-effect definiëren we in deze notitie als de kostprijsverhoging voor Nederlandse bedrijven in vergelijking tot de kostprijsverhoging van binnenlandse en buitenlandse concurrenten.

Deze studie richt zich daarom op hoe de situatie verandert direct na een Brexit. Zo wordt duidelijk waar de gevolgen van een Brexit het grootst zijn en daarmee waar beleid de consequenties van een Brexit zou kunnen beïnvloeden.

Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van het PBL naar de blootstelling van bedrijfstakken aan de Brexit en de bedrijfstakspecifieke kosten van de Brexit in Nederlandse regio’s. Daaruit blijkt dat Nederlandse bedrijfstakken en provincies harder getroffen worden dan andere Europese landen.
 

Auteurs

Mark Thissen, Anet Weterings, Trond Husby

Kenmerken

Publicatietitel
Korte termijn gevolgen van de Brexit
Publicatiedatum
19 februari 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3643