Leren institutionaliseren

Het essay Leren institutionaliseren van het PBL in samenwerking met de NSOB geeft inzicht in het leren in netwerken. Hierbij is vooral gekeken naar de netwerken waarin de rijksoverheid participeert als partner met lokale partijen in het kader van de deal-aanpak zoals de Green Deals, City Deals, Health Deals, Woon Deals en Regio Deals. Dit werken in zogenoemde netwerken is inmiddels een geaccepteerde manier van werken geworden, al ligt hier voor de overheid nog steeds een flinke leeropgave.

Hoe netwerken leren en wat er binnen de deal-aanpakken wordt gedaan om dat leren mogelijk te maken is de kern van dit essay. Deals zijn een praktijk die zich heeft kunnen ontwikkelen en die als het ware gevestigd is. In iedere deal wordt een netwerk gevormd ten behoeve van het realiseren van een gezamenlijke doelstelling.

De ervaringen laten ook knelpunten en beperkingen zien bij deze manier van werken, maar ook gewoontes en routines die weinig ruimte laten voor deze experimentele, interbestuurlijke en adaptieve vorm van beleidsontwikkeling.

Denkraam opgavegericht werken

Het essay is bedoeld als een denkraam om het leren over opgavegericht netwerken te structureren.

De lessen uit de deal-aanpakken zijn met behulp van denkramen bij elkaar gezet. Op deze wijze biedt  de praktijk van leren in deals inspiratie voor het organiseren van leren over opgavegericht netwerken. Dit vergt naast inzet op ervaringsleren, zodat rijksambtenaren zich deze manieren van werken eigen maken, ook doelbewuste strategie├źn om lessen uit ervaringen door te vertalen naar de inrichting van deze netwerken en de departementale organisaties. Het professionaliseren van opgavegericht netwerken binnen de rijksoverheid vraagt ook om interdepartementale uitwisseling van lessen.

Auteurs

PBL Auteurs
Eva Kunseler
Overige auteurs
Martin Schulz (NSOB)
Petra Ophoff (NSOB)
Martijn van der Steen (NSOB)

Kenmerken

Publicatietitel
Leren institutionaliseren
Publicatiesubtitel
Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak
Publicatiedatum
2 november 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
44
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3562