Maatschappelijke ontwrichting door overstromingen in Europees perspectief

25-07-2014 | Publicatie

Kan een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een overstroming worden verkregen door de impact van die overstroming te berekenen met de methodiek van de Strategie Nationale Veiligheid? Deze vraag staat aan de basis van een verkenning van de maatschappelijke ontwrichting door overstromingen in een aantal Europese landen in de afgelopen (ruim) tien jaar.

Binnen de Strategie Nationale Veiligheid worden alle rampen en dreigingen die Nederland kunnen treffen op hun impact en waarschijnlijkheid beoordeeld met de methodiek Nationale Risicobeoordeling (NRB), waarbij onderscheid wordt gemaakt in tien verschillende impactcriteria.
Bovenstaande vraag is getoetst voor de zes grootste overstromingen die in de afgelopen (ruim) tien jaar in Europa hebben plaatsgevonden. Uit verschillende bronnen is informatie verzameld waarmee de impact op de vijf vitale belangen kon worden ‘gescoord’ zodat een gewogen eindscore voor de impact kon worden berekend. Vervolgens zijn deze impactscores bediscussieerd in het licht van de opgetreden maatschappelijke ontwrichting tijdens en na de opgetreden overstromingen zodat kon worden getoetst of de NRB maat voor de impact als een maat voor de maatschappelijke ontwrichting kan worden beschouwd. Bij die discussie zijn ook scenario’s voor Nederland, eveneens geanalyseerd met de NRB methodiek, betrokken.
Dit rapport geeft de resultaten van deze verkenning. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving in het kader van de PBL studie ‘Kleine kansen – grote gevolgen’.