Maatschappelijke ontwrichting en overstromingen

18-12-2014 | Publicatie

In dit rapport wil het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het begrip ‘maatschappelijke ontwrichting’ nader belichten. De term komt in meerdere beleidstukken voor, maar wordt nergens precies uitgewerkt.

Wat is maatschappelijke ontwrichting? Hoe zou het begrip geoperationaliseerd kunnen worden? Wat betekent het voor het beleid als het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting als leidend principe wordt genomen? Dit rapport geeft een aanzet tot beantwoording van deze vragen, waarna het rapport eindigt met een aantal adviezen of uitgangspunten voor beleid voor het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. Het rapport is onderdeel van het project ‘Ruimte voor Waterveiligheid’, waarin het PBL een analyse maakt van doelmatigheid in het waterveiligheidsbeleid.