Marktstabiliteitsreserve in het Europese emissiehandelssysteem

Door het aanbod van emissierechten meer in balans te brengen met de vraag beoogt de Europese Commissie het Europese emissiehandelssysteem (ETS) in 2021 structureel te versterken. Een zogenoemde 'marktstabiliteitsreserve' in het Europese ETS  zorgt voor een hogere emissieprijs en een afname van het overschot aan emissierechten en kan daarmee bijdragen aan herstel van vertrouwen van de marktpartijen.

In een gezamenlijke notitie analyseren de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit) en het PBL het doel en de effecten van de marktstabiliteitsreserve en verschillende varianten op het voorstel van de Europese Commissie.

Herstel vertrouwen in ETS

Invoering van een marktstabiliteitsreserve zal de schaarste op de ETS-markt op korte termijn vergroten, wat zorgt voor een hogere emissieprijs. Het kan bovendien bijdragen aan herstel van vertrouwen van de marktpartijen in het Europese ETS. Dat zou een extra impuls kunnen geven aan investeringen in koolstofarme technologieën voor de lange termijn.

Snellere afbouw overschot aan emissierechten

De marktstabiliteitsreserve zorgt voor een afname van het overschot aan emissierechten in de markt. Een snellere afbouw van het overschot kan worden bereikt door de marktstabiliteitsreserve eerder in te laten gaan en door de eerder uit de markt genomen rechten (‘backloading’) niet te veilen maar in de reserve op te nemen.

Auteurs

Corjan Brink, Suzanne Beurskens, Erik van Andel

Kenmerken

Publicatietitel
Marktstabiliteitsreserve in het Europese emissiehandelssysteem
Publicatiedatum
30 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1505