Multi-regionale handelsdata voor Europa in 2010

Op verzoek van Europa heeft het PBL een update gemaakt van een bestaande database met regionale handelsgegevens. Het recente Europese regionaal beleid legt de nadruk op place based development en smart specialization. Beleidsonderzoek naar deze thema’s wordt vaak beperkt door tekortkomingen in de beschikbare economische gegevens. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over interregionale handelsrelaties die centraal staan in deze achtergrondstudie. Het PBL, dat eerder een database heeft gebouwd met regionale handelsgegevens, is daarom gevraagd om een update van deze gegevens te maken naar het jaar 2010.

Dit document beschrijft hoe deze regionale handelsgegevens met behulp van een updatingtechniek zijn afgeleid van de originele PBL-handelsgegevens voor het jaar 2000. De resulterende handelsdataset beschrijft de meest waarschijnlijke handelsstromen tussen de Europese regio's op NUTS-2 niveau, dat wil zeggen provincies of vergelijkbare eenheden. Deze handelsgegevens zijn afgeleid van vrachtvervoergegevens en in overeenstemming met de nationale rekeningen van de onderscheiden Europese landen. De gegevens worden gebruikt voor beleidsanalyse in Rhomolo, een Europees regionaal economisch model van het IPTS (Institute of Prospective Technology Studies). Het project is gefinancierd door het IPTS, een onderdeel van het JRC (Joint Research Centre) van de Europese Commissie.

Auteurs

Mark Thissen (PBL), Maureen Lankhuizen (VU Amsterdam), Olaf Jonkeren (PBL)

Kenmerken

Publicatietitel
Multi-regionale handelsdata voor Europa in 2010
Publicatiedatum
29 mei 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
1753