Naar een nieuw TIGRIS XL?

Tigris XL is een Land Use – Transportation Interaction Model, dat gezamenlijk bezit is van Rijkswaterstaat (RWS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het is rond 2005 ontwikkeld in opdracht van RWS met als doel inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van opties voor nieuwe infrastructuur, en de bereikbaarheidseffecten van opties voor nieuwe verstedelijking. Ook gebruikt het PBL het model voor scenariostudies. In het najaar van 2019 heeft een commissie van 6 wetenschappers het model Tigris XL beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en geschiktheid voor beleidstoepassingen. Dit rapport rapport bevat het oordeel en de adviezen van de commissie.

Zelfstudie

De audit is gestart met het vaststellen van het toetsingskader en een Zelfstudie. Daarin wordt ingegaan op het doel en gebruik van Tigris XL, op het ontwerp en de werking van het model, en op de ervaringen ermee.

Oordeel visitatiecommissie

De zelfstudie vormde samen met presentaties door en discussies met RWS, PBL en de ontwikkelaars de input voor de beoordeling door de commissie. Dat heeft geresulteerd in het auditrapport ‘Naar een nieuw TIGRIS XL?’. Dit zijn de hoofdconclusies van dit rapport:

  • Het model is in hoofdlijnen state-of-the-art /state-of the-practice. De commissie kent geen LUTI modellen die substantieel ‘voorlopen’ op TIGRIS XL.
  • Het model is op dit moment fit-for-use. Het model zou echter zonder aanpassingen in toenemende mate niet meer geschikt zijn voor toekomstige beleids- en onderzoeksvragen. Aanpassingen zijn nodig om het model ook in te toekomst fit-for-use te laten zijn.
  • Gezien het belang van het model voor analyses van ruimtelijke en infrastructurele ingrepen, adviseert de commissie dan ook om het model door te ontwikkelen. Voor deze verdere ontwikkeling doet de commissie vervolgens een groot aantal aanbevelingen.

Reflectie door PBL en RWS

Het PBL en RWS zijn natuurlijk blij met deze positieve beoordeling en willen de aanbevelingen gebruiken om het model verder te verbeteren. In de reflectie op het auditrapport wordt verder ingegaan op de aanbevelingen en op de verdere aanpak.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Ritsema van Eck
Overige auteurs
Molenwijk, Eric
Wee, Bert van
Buren, Nicole van
Bertolini, Luca
Cranenburgh, Sander van
Oort, Frank van
Witlox, Frank
Wissen, Leo van
Zondag, Barry

Kenmerken

Publicatietitel
Naar een nieuw TIGRIS XL?
Publicatiedatum
25 maart 2020
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3975