Nationaal kader voor mondiaal vraagstuk

Klimaatbeleid krijgt steeds nadrukkelijker invulling op nationaal niveau. Een klimaatwet wint daarom aan betekenis. Een dergelijke wet kan stabiliteit bieden, ook in juridisch opzicht. Dat creƫert zekerheid voor planning en investeringen op lange termijn

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs hebben landen de verplichting om op nationaal niveau bij te dragen aan de aanpak van het mondiale klimaatvraagstuk. Dat kan op vele manieren vorm krijgen. Verschillende landen overwegen om via een klimaatwet een kader te geven aan de nationale verantwoordelijkheid.

In september 2016 is door PvdA en GroenLinks een voorstel voor een klimaatwet ingediend. Verschillende andere landen kennen inmiddels een klimaatwet, met vastgelegde doelen voorCO2-reductie op de lange termijn (2050). In dit artikel wordt beschreven wat een klimaatwet inhoudt en hoe andere landen invulling aan een klimaatwet hebben gegeven.

Auteurs

Jos Notenboom en Albert Faber

Kenmerken

Publicatietitel
Nationaal kader voor mondiaal vraagstuk
Publicatiedatum
1 december 2016
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Milieu, december 2016
Productnummer
2843