Nieuwe migranten blijven steeds korter in Nederland

De meeste nieuwe migranten in Nederland vestigen zich in de grote steden. Zij komen vooral terecht in wijken waar al veel westerse en niet-westerse allochtonen wonen. Dit zijn meestal wijken met veel etagewoningen in de huursector. De bewoners van deze wijken zijn geneigd om vaak te verhuizen. Deze hoge verhuismobiliteit kan ervoor zorgen dat de sociale samenhang in de wijk minder sterk wordt en dat de immigranten minder goed integreren.

Migranten verhuizen in de eerste jaren na vestiging vaak en blijven steeds korter in Nederland. Vooral arbeidsmigranten verlaten Nederland vaak weer na enkele jaren. Ook dit heeft gevolgen voor de lokale woningmarkt en de sociale samenhang in stadswijken.

Deze bevindingen zijn te lezen in het nieuwe CBS Jaarrapport Integratie 2012, waaraan het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een bijdrage heeft geleverd. Dit jaarrapport is op 20 december aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit jaarrapport wordt een beeld gegeven van de positie van niet-westerse allochtonen in de Nederlandse samenleving. Daarbij wordt onder andere gekeken naar hun positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. In het achtste hoofdstuk ‘Immigranten op de stedelijke woningmarkt’, een bijdrage van het PBL, wordt het verhuisgedrag van recent in Nederland gevestigde immigranten en hun positie op de stedelijke woningmarkt besproken.

Het gehele Jaarrapport Integratie 2012 is te downloaden op de website van het CBS.

Auteurs

Sanne Boschman en Frank van Dam

Kenmerken

Publicatietitel
Immigranten op de stedelijke woningmarkt
Publicatiedatum
21 december 2012
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
92758