PBL-bijdragen Internationaliseringsmonitor 2016-III

Op 14 september heeft het CBS de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 gepubliceerd. De monitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. In deze editie worden de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland voor het eerst vanuit regionaal perspectief gepresenteerd. 2 bijdragen zijn in samenwerking met het PBL tot stand gekomen.

Grote verschillen in inkomende en uitgaande pendel

Paragraaf 1.5 geeft inzicht in de omvang van het grensoverschrijdend werken tussen Nederland en haar buurlanden en hoe dit is veranderd tussen 2012 en 2014. In 2014 pendelden ongeveer 39.000 werknemers voor hun werk tussen Nederland en Duitsland en 46.000 werknemers tussen Nederland en België. Van die pendelstroom liep bijna 80% van Duitsland en België naar Nederland en ruim 20% andersom. De inkomende pendel in Nederland is dus bijna 4 keer zo groot als de uitgaande pendel uit Nederland. Hoewel tussen 2012 en 2014 meer Nederlanders over de grens zijn gaan werken, is dit aantal nog altijd aanzienlijk lager dan het aantal Duitsers en Belgen dat vanuit hun thuisland naar Nederland pendelt.

Economische integratie in Europa: de Nederlandse grensregio’s in beeld

In het 4e hoofdstuk van de Internationaliseringsmonitor 3e kwartaal 2016 is de economische integratie van de Nederlandse grensregio’s binnen Europa onderzocht.
Uit de analyse blijkt dat de economische integratie in Europa, ingezet met de voltooiing van de Europese interne markt in 1993, succesvol is geweest. Deze integratie is ook sterk geweest in de Nederlandse grensregio’s. Voor de Nederlandse grensregio’s blijkt dan ook dat de handel met Duitse en Belgische regio’s sterker is gegroeid dan de handel met Nederlandse regio’s in de periode 2000-2008.
Voor de periode 2000-2008 zijn de resultaten voor integratie op de markt voor de zakelijke dienstverlening wisselend. Dit wijst op belemmeringen die op deze markt nog steeds een rol spelen. Het benadrukt ook het belang van het recente nieuwe internemarktbeleid van de Europese Commissie, dat zich met name richt op de dienstverlening.
 

Auteurs

Anet Weterings, Mark Thissen, Olaf Jonkeren, Olga Ivanova

Kenmerken

Publicatietitel
PBL-bijdragen Internationaliseringsmonitor 2016-III
Publicatiedatum
14 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2539