Plan van Aanpak Verankering Brede Welvaart in de Begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer

09-02-2021 | Publicatie

De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek. De drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) hebben daarom op zijn verzoek een plan van aanpak gemaakt voor een zogeheten Kernset Indicatoren Brede Welvaart. Een brief hierover is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Contactpersoon: Olav-Jan van Gerwen