Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie

De Europese Biodiversiteitsstrategie (EBS) voor 2030 wordt op dit moment uitgewerkt in beleids- en wetsvoorstellen voor zowel landnatuur als zeenatuur. Europa verwacht dat deze strategie de lidstaten ertoe aanzet meer inspanningen te leveren op het gebied van natuur. Uit een PBL/WUR-QuickScan op verzoek van de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Financiƫn blijkt dat er in Nederland aanvullend beleid en extra investeringen hiervoor nodig zijn om de Europese doelen te halen.

Foto Sarsven, Nederweert

De Europese Commissie (EC) stelt als doel om ten minste 30% van het Europese land- en zee-areaal wettelijk te beschermen. De commissie wil ook dat in 2030 in geen enkele lidstaat achteruitgang van de toestand en trends van beschermde habitattypen en soorten plaatsvindt en dat tenminste 30 procent van de soorten en habitattypen die momenteel niet in een gunstige toestand verkeren, dat wel doet in 2030 of ten minste een sterke positieve trend vertoont. Dit is een aanvulling op de huidige Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Uitbreiding areaal nodig voor beschermde natuur

Om in Nederland van de huidige 27,3% naar 30% beschermde natuur op land te komen in 2030 is het een optie om circa 102.000 ha extra grond te werven voor natuurontwikkeling. Voor de komende 10 jaar worden de structurele en eenmalige kosten hiervoor geraamd op 8 tot 11 miljard euro. Een andere mogelijkheid om dit doel te kunnen behalen is het bestaand areaal met agrarisch natuurbeheer (42.000 ha) te voorzien van een beschermde status die past binnen de EU-criteria en de resterende 60.000 ha te realiseren met natuurontwikkeling. De kosten hiervoor bedragen zo'n 6 tot 7 miljard euro voor de komende 10 jaar.

Achteruitgang soorten en habitattypen stoppen vergt aanvullend beleid

Het doel dat ten minste 30 procent van de soorten en habitattypen die momenteel niet in een gunstige toestand verkeert, dat in 2030 wel doet of ten minste een sterke positieve trend vertoont, lijkt haalbaar met uitvoering van het staande natuur- en stikstofbeleid. Volgens de QuickScan is er wel aanvullend beleid nodig om de achteruitgang van beschermde soorten en habitattypen te stoppen. Dit betekent het verder verbeteren van de milieu- en watercondities in combinatie met het uitbreiden van leefgebied voor deze soorten door natuuruitbreiding of door extensivering van landbouw in combinatie met aangepast agrarisch natuurbeheer.

Auteurs

PBL Auteurs
Hendrien Bredenoord Didi van Doren Marjon Hellegers Arjen van Hinsberg Dirk-Jan van der Hoek Marcel Kok
Overige auteurs
Sanders, Marlies
Pouwels, Rogier

Kenmerken

Publicatietitel
Quickscan EU-Biodiversiteitsstrategie
Publicatiesubtitel
Een eerste reflectie op de implementatieopgave van nieuw voorgestelde doelen voor oppervlakte beschermde natuur en herstel VHR-natuur
Publicatiedatum
31 maart 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
70
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4472