Raming CO2-prijs in de Nationale Energieverkenning 2014

07-10-2014 | Publicatie

De Nationale Energieverkenning 2014 (NEV) brengt de ontwikkelingen van de Nederlandse energiehuishouding in beeld. Deze ontwikkelingen worden sterk beïnvloed door het Europese klimaat- en energiebeleid. Een belangrijke factor voor het energiegebruik in de elektriciteitssector en de energie-intensieve industrie in Nederland is de ontwikkeling van de CO2-prijs binnen het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS).

Wat is de verwachting over de toekomstige CO2-prijs?

De NEV presenteert twee beleidsvarianten: ‘vastgesteld beleid’ en ‘voorgenomen beleid’. De geraamde prijs in de variant vastgesteld beleid is 8,6 euro per ton CO2 in 2020 en 15,4 euro per ton CO2 in 2030. Bij voorgenomen beleid is de geraamde prijs met 11,7 euro per ton CO2 in 2020 en 21,0 euro per ton in 2030 hoger, als gevolg van een veronderstelde hogere emissiereductiedoelstelling en de introductie van een marktstabiliteitsreserve in de EU ETS. Om rekening te houden met de onzekerheden over de hoogte van de CO2-prijs wordt in beide varianten een ruime onzekerheidsmarge gehanteerd.