Regio Deals

Het kabinet heeft de ambitie om met de regionale partners Regio Deals te sluiten. In de deals werken Rijk en regio samen aan meervoudige opgaven die bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. De minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) coördineert binnen het kabinet de Regio Deals. Het ministerie van LNV heeft het PBL in dat kader gevraagd de huidige stand van denken over beleid gericht op het versterken van regio’s weer te geven. Het PBL doet dit in een briefadvies.
 

In het briefadvies gaat het PBL in op 2 belangrijke trends in wetenschap en beleid:

  • het afmeten van welvaart aan een breed welvaartsperspectief (breder dan alleen bruto nationaal product)
  • de constatering dat regio’s een belangrijk schaalniveau zijn waarop samenlevingen functioneren en waarop opgaven rond de brede welvaart spelen

Het PBL concludeert dat de samenwerking tussen Rijk en regio past bij de vereiste gebiedsgerichte benadering om de opgaven waar Rijk en regio voor staan effectief aan te pakken. Het gaat daarbij om regio’s de ruimte te bieden om hun groeipotenties ten aanzien van welvaart te verzilveren, de kwaliteit van leven, of de kwaliteit van de leefomgeving, te verbeteren en om regio’s nieuwe perspectieven te bieden en te ondersteunen bij hun transitieopgaven.
 

Kenmerken

Publicatietitel
Regio Deals
Publicatiedatum
15 juni 2018
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3318