Resultaatgerichtheid van prestatieafspraken met corporaties: een Catch 22 voor gemeenten?

20-10-2011 | Publicatie

Er is vaak onvrede over de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties. Er zijn de bekende incidenten die duiden op desinvesteringen, maar er is ook een groep corporaties die onderinvesteert.

Vanuit het Rijk is het moeilijk, en wellicht ook onwenselijk, om corporaties te bewegen tot maatschappelijk zinvolle investeringen. Daarvoor ontbreken de instrumenten en de kennis van de lokale situatie. Gemeenten worden geacht hierin een belangrijke rol te spelen. Maar hebben zij genoeg wisselgeld om de daarvoor benodigde wederkerigheid waar te maken? Of zitten zij – net als in de roman Catch 22 van Joseph Heller – in een vicieuze cirkel?