Ruimte geven aan economische vernieuwing

Economische vernieuwing ontstaat vaak door bestaande kennis uit verschillende sectoren te combineren. Arbeidsmobiliteit speelt hierbij een cruciale rol: werknemers bezitten de kennis en vaardigheden die de basis vormen voor innovatie. Omdat arbeid beperkt mobiel is, variëren de mogelijkheden voor vernieuwing per regio. Deze mogelijkheden zijn in beeld gebracht voor 9 Nederlandse regio’s.

Kansen en bedreigingen van regionale economieën

In deze studie wordt een methode beschreven om via arbeidsmobiliteit de sectorale kansen en bedreigingen van verschillende regionale economieën te identificeren. Dat geeft nader inzicht in de regionale potentie voor het combineren van kennis uit verschillende sectoren (cross-overs) en daarmee voor economische vernieuwing en mogelijk groei. Voor 9 Nederlandse regio’s worden die kansen en bedreigingen in beeld gebracht.

Stimuleren via ruimtelijk en economisch beleid

Het vernieuwings- en innovatievermogen van regionale economieën staat hoog op de beleidsagenda van zowel Nederland als Europa. Daarom gaat de studie ook in op de mogelijkheden voor beleidsmakers om de vernieuwing van de regionale economie te stimuleren via economisch en ruimtelijk beleid.

De studie is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directoraat-generaal Ruimte en Water.

Auteurs

Frank van Oort (EUR/UU), Anet Weterings (PBL), Ljubica Nedelkoska, Frank Neffke

Kenmerken

Publicatietitel
Ruimte geven aan economische vernieuwing
Publicatiedatum
30 oktober 2015
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1602