Slimme Steden - de opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld

Het huidige stedenbouwdiscours is doordrongen van het smart city-concept. De smart city gaat uit van innovatieve stedelijke planning, gebaseerd op slimme technologieën die steden niet alleen veiliger en schoner maken, maar vooral efficiënter. Maar worden steden er daadwerkelijk beter van? In dit boek houden Maarten Hajer en Ton Dassen (PBL) een pleidooi voor een ‘slimme stedenbouw’, en bieden daarmee een tegenwicht tegen het kritiekloos omarmen van de smart city.

De slimme stedenbouw moet oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden, de grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk leven verbinden met de natuur. In 50 infographics wordt dit metabolisme inzichtelijk gemaakt. Zo krijgen we antwoord op vragen als: waar leven steden van; wat nemen ze op aan water, voedsel, bouw- en andere materialen; wat voeren ze daarvan weer af; en hoe doeltreffend is die stofwisseling? Dit boek roept op tot een ‘mondiale-netwerkstedenbouw’, waarin technologie geen wondermiddel is, maar is verankerd in sociale vernieuwingen.

Dit boek is ook in het Engels verschenen onder de titel Smart Cities Visualizing the Challenge for 21st Century Urbanism.

Auteurs

Maarten Hajer, Ton Dassen

Kenmerken

Publicatiedatum
24 juni 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1254