Teloorgang tegengaan

Wat is de toekomst van het Nederlandse landschap? Frank van Dam en Leo Pols gingen in gesprek met Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Bevlogen vanuit verbazing en verontwaardiging over het teruglopen van de kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap. Maar hij is niet pessimistisch en ziet zelfs een nieuw momentum voor het landschap als vergeten beleidsthema: “Het landschap is van ons allemaal, dat is de bottom-line”.

“Natuurlijk blijft de landbouw de belangrijkste drager van het cultuurlandschap. Maar de wijze waarop we nu voedsel produceren kan niet lang meer doorgaan. De transitie in de landbouw is één van de belangrijkste waar we voor staan. Die transitie moet leiden tot een beter milieu, meer natuur en een waardevoller landschap.”

“Ik hoop dat wij als samenleving besluiten dat we het anders willen: duurzamer, met een rijk landschap als resultaat en een goed inkomen voor de boeren. Er zijn veel signalen dat die omwenteling niet lang meer op zich zal laten wachten. De landbouw in Nederland zal de komende jaren sterk gaan veranderen, dat kan niet anders. We zitten nu hopelijk op de bodem.”

“De reden waarom ik Rijksadviseur ben geworden, is dat ik hoop dat ik iets kan doen aan de teloorgang van het Nederlandse landschap, en eraan kan bijdragen dat veranderingen in het landschap leiden tot nieuwe kwaliteiten. Dat is mijn belangrijkste drijfveer. Ik zie allerlei signalen dat mensen niet meer willen zoals het gaat. Bij die energie wil ik graag aansluiten.“

Auteurs

Frank van Dam, Leo Pols

Kenmerken

Publicatietitel
Teloorgang tegengaan
Publicatiedatum
20 maart 2018
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Ruimte En Wonen
Productnummer
3227