Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

Op zoek naar trends, trendbreuken en kansen als gevolg van corona

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken. In deze studie gaat het Planbureau voor de Leefomgeving na hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en welke gevolgen dat naar verwachting heeft voor de kantorenmarkt, de woningmarkt en het mobiliteitssysteem. De studie is verricht op eigen initiatief.

External video URL

Meer thuiswerken betekent minder congestie

Meer thuiswerken of hybride werken heeft naar verwachting het grootste efect op de mobiliteit. Het aantal verplaatsingen in de spits daalt wanneer mensen niet naar hun werk reizen. Deze mensen blijken weliswaar meer verplaatsingen te maken voor overige motieven, zoals winkelen, visite en toeren, maar deze zijn vooral buiten de spits. Dat scheelt files.

External video URL

Het effect op de woningmarkt lijkt beperkt

Het effect op de woningmarkt van meer thuiswerken lijkt vooralsnog beperkt. In de Randstad en de steden vestigen zich, netto (vestiging minus vertrek) en in relatieve zin, minder mensen uit de rest van Nederland dan in de periferie en de landelijke gemeenten. Deze ontwikkeling lijkt eerder toe te kunnen worden geschreven aan de langjarige hoogspanning op de stedelijke woningmarkten dan aan veranderende woonvoorkeuren onder invloed van het thuiswerken.

External video URL

Niet minder maar andere kantoren

Ook lijkt thuiswerken vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. De grootste veranderingen gaan zich naar verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor: met name meer (online)overlegruimten en minder (open) werkplekken.

Gemengd methodisch onderzoek

Om trends, patronen en mogelijke tekenen van verandering scherp te krijgen, is gemengd methodisch onderzoek gedaan. Naast literatuuronderzoek en analyses van grote datasets zijn focusgroepgesprekken gevoerd om dieper in te gaan op de onderliggende factoren die een rol spelen bij de mate van thuiswerken en vraagstukken die verband houden met werken, wonen en mobiliteit.

Kenmerken

Publicatietitel
Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit
Publicatiesubtitel
Op zoek naar trends, trendbreuken en kansen als gevolg van corona
Publicatiedatum
9 september 2021
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
96
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4686