Trends in de regionale economie

26-03-2014 | Publicatie

‘Urbanization will be one of this century’s biggest drivers of global economic growth.’ Deze quote van Mckinsey’s Global Institute is illustratief voor de trend dat steden meer en meer in trek zijn als vestigingsplaats voor mensen en bedrijven. Maar hoe belangrijk is deze trend voor Nederland en de Nederlandse regio’s? En welke trends, die naar verwachting een impact op de stedelijke economie hebben, hangen daarmee samen? Kortom: wat gaat er op onze steden en regio’s afkomen?

Zonder uitputtend te zijn bespreken we in deze notitie de volgende 11 trends:

 1. Urban age
 2. Agglomeratiekracht en borrowed size
 3. Consumer city
 4. Werken volgt wonen
 5. Demografische krimp
 6. Vergrijzing
 7. The great divergence
 8. Resilience (veerkracht van de arbeidsmarkt)
 9. The war of talent
 10. De groene race
 11. De energieke samenleving

Aanleiding voor deze notitie

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een tijdelijke commissie Stedelijk Perspectief ingesteld. Het doel van deze commissie is om degenen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 de collegeprogramma’s gaan schrijven, te voeden met  informatie over trends in de sociaal- economische vitaliteit van steden. Onder leiding van prof Wim Derksen heeft deze commissie een advies Perspectief voor steden opgesteld.