Trends in Nederlandse voetafdrukken

Voetafdrukken bieden informatie over de gevolgen van Nederlandse consumptie voor de milieudruk in binnen- en buitenland. De koolstofvoetafdruk van Nederland nam licht toe in de periode 1995-2011. Hoewel het binnenlandse deel van de koolstofvoetafdruk kleiner werd, namen de broeikasgasemissies in het buitenland toe, met name in China. De landvoetafdruk is sinds het begin van dit millennium gedaald, vooral als gevolg van minder landgebruik voor houtproducten en papier. Een groot deel van de landvoetafdruk betreft landbouwarealen in West-Europa en Zuid-Amerika voor akkerbouw- en veeteeltproducten. Ook de biodiversiteitsvoetafdruk waarin landgebruik een belangrijke bijdrage heeft, neemt sinds 2000 af.

Voetafdruk Nederland ruim boven wereldgemiddelde

Uit een internationale vergelijking blijkt dat per Nederlander zowel de koolstof- als de landvoetafdruk ruim boven het wereldgemiddelde ligt. Dit is vooral het gevolg van het westerse consumptiepatroon van de Nederlandse bevolking.

Binnen de EU staat Nederland veelal in de top 10 van lidstaten met de hoogste voetafdruk per persoon. Alleen voor grondstoffen is dit niet het geval.

Voetafdrukken: handvatten voor beleid

Voetafdrukken zijn in eerste instantie bedoeld om bedrijven en consumenten bewuster te maken van hun ketenverantwoordelijkheid. Daarnaast biedt de voetafdruk inzicht in de orde van grootte van aan te pakken problemen.

Het is mogelijk om beleid te voeren op de oorzaken die bijdragen aan de voetafdruk. Bijvoorbeeld door de milieueffecten van grondstofproductie te verminderen, grondstoffen effici├źnter te verwerken of consumptiepatronen te veranderen.

Kenmerken

Publicatietitel
Trends in Nederlandse voetafdrukken
Publicatiedatum
17 september 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
707