Verdichten met lagere dichtheden

20-07-2010 | Publicatie

In de helft van de provincies wordt 40 procent of meer van de nieuwe woningen gebouwd binnen het bestaande bebouwde gebied. Per saldo is er sprake van verdichting. En toch blijkt dat de toegevoegde woningen gebouwd worden in een veel lagere dichtheid dan de bestaande woningvoorraad. Hoe komt dit en wat betekent dit voor de doelen achter verdichting, zoals beschreven in de Nota Ruimte?