Verdichting heeft een grens

De huidige ambities van het rijk om steden meer te verdichten, lijken op gespannen voet te staan met de woonwensen van de consument. Dichtbebouwde woonomgevingen worden immers negatiever beoordeeld dan minder dichte. Maar komt dit door de bebouwing of spelen hier andere factoren een rol?

Vooral sociale grenzen aan verdichting

In dit  artikel concluderen de auteurs dat een negatief oordeel over de woonomgeving vooral samenhangt met sociale kenmerken van de buurt en niet zozeer met de fysieke kenmerken daarvan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om botsende leefstijlen en om ongewenst gedrag van buren, buurtgenoten en buurtbezoekers. Het beleid zal daarom vooral rekening moeten houden met de sociale grenzen aan een verdere verdichting.

Auteurs

Dam F van , Groot C de , Crommentuijn J

Kenmerken

Publicatietitel
Verdichting heeft een grens
Publicatiedatum
1 maart 2010
Publicatie type
Publicatie
Tijdschrift
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting 2010, nummer 1, p50-55
Productnummer
92464