Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard

15-12-2020 | Artikel

De coronamaatregelen kunnen mensen belemmeren bij het uitvoeren van hun werk, maar niet iedereen wordt even hard geraakt. In dit artikel verkennen het PBL en RaboResearch welke groepen werkenden negatieve gevolgen ondervinden en hoe dat verschilt met de zwaarte van de coronamaatregelen. Vooral jongeren, laagopgeleiden, werkenden met een niet-westerse migratieachtergrond of met een baan in de regio’s aan de rand van het land worden hard geraakt. Zij hebben bovengemiddeld vaak een contactrijk niet-vitaal beroep, waarbij ze niet vanuit huis kunnen werken.

Doelgericht beleid

Behalve voor de jongeren, telt de negatieve impact van de coronamaatregelen voor deze groepen werkenden op bij hun bestaande achterstand. Als het doel is om een coronabeleid te voeren met zo min mogelijk impact op de arbeidsmarktpositie van reeds kwetsbare groepen, dan is het van belang om rekening te houden met deze verschillen - bijvoorbeeld door de maatregelen te laten variëren per leeftijdsgroep of regio.