Publicaties

5406 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Planmonitor NOVI 2024

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt veel kansen op het vlak van verbetering van de leefomgevingskwaliteit, maar er zijn ook veel risico’s. Dat constateerde de Eerste Kamer in 2021 naar aanleiding…
Blankenburgtrace met Botlekweg gezien naar Maassluis.

Beleidsoverzicht en factsheets beleidsinstrumenten

In dit rapport presenteren we achtergrondinformatie over verschillende stikstofreductie- en natuurherstelmaatregelen. Deze beleidsmaatregelen zijn onderzocht in het werkprogramma Monitoring en…
Paddenstoelen in het Leijense bos

Reflectie PBL op het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028

Nu het nieuwe kabinet gevormd is, doet het PBL in een reflectie op het Hoofdlijnenakkoord aanbevelingen aan de coalitiepartijen op drie brede gebieden: klimaat, energie en grondstoffen; Regio: wonen…
De laan van Paleis Huis ten Bosch met in de verte het bordes voor de presentatie van het kabinet

Provinciale voorstellen voor omgevingsbeleid in nationale samenhang

Het Rijk heeft aan de provincies gevraagd om met ruimtelijke voorstellen te komen voor een nieuw nationaal omgevingsbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het…
Woningen aan stadsrand

De betekenis van het VN ‘Kunming-Montreal Raamwerk voor biodiversiteit’ voor het Nederlandse beleid

Mondiaal afgesproken natuurdoelen vergen extra inspanning Nederlands natuurbeleid Ondanks alle beleidsinspanningen om natuur te beschermen gaat de biodiversiteit wereldwijd nog steeds hard achteruit…
Logo CBD Biodiversity Plan

Hoe grote nieuwbouwwijken aan de stadsranden veranderen

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het Rijk heeft de doelstelling uitgesproken dat tot en met 2030 nagenoeg één miljoen woningen aan de woningvoorraad toegevoegd moeten worden. De…
Rij vrijstaande nieuwbouwhuizen in vinex wijk

Klimaatrisico's in Nederland

Dit PBL-rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat. Het voorliggend rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende…
Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Dit rapport zet uiteen hoe het PBL de monitoring van circulariteitsstrategieën uitvoert. Het rapport gaat zowel in op de conceptuele uitgangspunten en achtergronden van de zogenoemde R-ladder als op…
flessen, papier en blikjes

Klimaatbeleid richten op maatschappelijke transformatie

Een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering in de wijze waarop het beleid nu werkt. Beleidsmedewerkers van diverse departementen hebben de afgelopen twee jaar tijdens de Lerende Evaluatie…
badgasten en industrie aan zee

Definitieve correctiebedragen 2023

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2023 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld…